ตัวอย่างงานออกแบบ (CONCEPT DESIGN)

งานอาคารเหล็กสำเร็จรูป โกดังสำเร็จรูป ทีมงานของเราสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้มากมาย

นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้บริการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย หรือหากลูกค้ามีรูปแบบที่ต้องการอยู่แล้ว ก็สามารถส่งรูปแบบเหล่านั้นมาให้ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบโครงสร้างของเราได้เช่นกัน โดยรูปแบบข้างล่างนี้ เป็นแบบตัวอย่างบางส่วนที่บริษัทของเราจัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าดูเป็นแนวทาง

Concept Design

ตัวอย่างงานออกแบบ (CONCEPT DESIGN) งานอาคารเหล็กสำเร็จรูป โกดังสำเร็จรูป
Model : TST-01
ตัวอย่างงานออกแบบ (CONCEPT DESIGN) งานอาคารเหล็กสำเร็จรูป โกดังสำเร็จรูป
Model : TST-02
ตัวอย่างงานออกแบบ (CONCEPT DESIGN) งานอาคารเหล็กสำเร็จรูป โกดังสำเร็จรูป
Model : TST-03
Model : TST-04
Model : TST-05
Model : TST-06
Model : TST-07
Model : TST-08
Model : TST-09
Model : TST-10
Model : TST-11
Model : TST-12
Model : TST-13
Model : TST-14
Model : TST-15
Model : TST-16
Model : TST-17
Model : TST-18
Model : TST-19
Model : TST-20
Model : TST-21
Model : TST-22
Model : TST-23
Model : TST-24
Model : TST-25
Model : TST-26
Model : TST-27
Model : TST-28
Model : TST-29
Model : TST-30
Model : TST-31
Model : TST-32
Model : TST-33
Model : TST-34
Model : TST-35
Model : TST-36
Model : TST-37
Model : TST-38
Model : TST-39
Model : TST-40
Model : TST-41
Model : TST-42
Model : TST-43
Model : TST-44
Model : TST-45
Model : TST-46
Model : TST-47
Model : TST-48
Model : TST-49
Model : TST-50
Model : TST-51
Model : TST-52
Model : TST-53
Model : TST-54
Model : TST-55
Model : TST-56
Model : TST-57
Model : TST-58
Model : TST-59
Model : TST-60
Model : TST-61

บริษัท ทีเอสที กรุ๊ป จำกัด

โรงงานผลิต : เลขที่ 98/2 หมู่ 10
ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110

ช่องทางติดต่อ

© TST Group Co.,Ltd.​ All right reserved